เมืองเป่าซาน (Baoshan: 保山市) เมืองระดับจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา เมืองเป่าซานมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองต้าหลี่ ชื่อเดิมว่า "หย่งชาง" (Yongchang: 永昌) ภายในเมืองอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ล้ำค่า


เมืองโบราณเหอซุ่น (Heshun Ancient Town)
ภาพ: Yunnan Exploration

เมืองโบราณเหอซุ่น (Heshun Ancient Town)
• เขตเมืองเก่าเงียบสงบที่มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี เมืองโบราณเหอซุ่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเขตเถิงชง เคยถูกยกให้เป็นสิบเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดของจีน เมืองโบราณเหอซุ่น


ภูเขาอวิ๋นเฟิง (Yunfeng Mountain)
ภาพ: Go Yunnan

ภูเขาอวิ๋นเฟิง (Yunfeng Mountain)
• ภูเขาหินแกรนิตสูงชันรูปร่างคล้ายหน่อไม้ในเขตเถิงชง ภูเขาอวิ๋นเฟิงเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋า บนเขาจึงมีอารามลัทธิเต๋าตั้งอยู่หลายแห่งโดยส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภูเขาอวิ๋นเฟิง


สะพานหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge)
ภาพ: Hight Bridges

สะพานหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge)
• สะพานแขวนข้ามแม่น้ำที่ยาวและสูงที่สุดในเอเชีย สะพานหลงเจียงสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางข้ามตรงไปยังประเทศเมียนมาด้วยทุนมหาศาลกว่า 1.96 พันล้านหยวน สะพานหลงเจียง