ภูเขาพูกันซาน (Bukhan Mountain: 북한산) ภูเขาหินแกรนิตในเขตอุทยานแห่งชาติพูกันซาน กรุงโซล จังหวัดคยองกี ภูเขาพูกันซานได้รับความนิยมในการเป็นสถานที่ชมนก เดินป่าและปีนเขาตลอดทั้งปี


ภูเขาพูกันซาน (Bukhan Mountain: 북한산)
ภาพ: 조선일보

เขาพูกันซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในกรุงโซล ชื่อภูเขา "พูกันซาน" หมายถึง "ภูเขาทางตอนเหนือ" เนื่องจากตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำฮัน

ในสมัยโชซอน ภูเขาพูกันซานเป็นพรมแดนด้านเหนือของกรุงโซล โดยมีชื่อว่า "ภูเขาซัมกักซาน" (Samgaksan Mountain: 삼각산) หมายถึง "ภูเขาสามยอด" เนื่องจากมียอดเขาหลักที่สวยงามสามแห่ง

ภูเขาพูกันซานดึงดูดนักท่องเที่ยวราวปีละ 5 โดยตั้งแต่ปี 2002 มีความพยายามในการเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อภูเขาจากชื่อที่ใช้ในปัจจุบันว่า "พูกันซาน" ให้กลับไปใช้ชื่อเดิมว่า "ซัมกักซาน" เหมือนที่เคยใช้ในอดีต