บ่อน้ำพุร้อนบลู ลากูน (Blue Lagoon Hot Springs: Bláa lónið) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเอาไว้โดยรอบคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว


บ่อน้ำพุร้อนบลู ลากูน (Blue Lagoon Hot Springs)
ภาพ: Guide to Iceland

บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ห่างจากกรุงเรคยาวิก (Reykjavík) เมืองหลวงไปประมาณ 39 กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำจะอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสและจะรักษาความร้อนในระดับนี้ตลอดทั้งปี น้ำในบลูลากูนอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยเฉพาะผู้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง

บรรยากาศโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนมีไอระเหยออกมาตลอดเวลาอันเกิดจากสภาพที่ตั้งซึ่งเป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดินมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทำให้เกิดเป็นไอระเหยขึ้นมาโดยในช่วงกลางฤดูหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่บลูลากูนสวยที่สุด