จุดชมวิวหวงหลง (Huanglong Scenic Area: 黄龙景区) แหล่งภูมิทัศน์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนติดกับจิ่วจ้ายโกวในเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน หุบเขาหวงหลงมีความคดเคี้ยวเป็นเส้นทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การยูเนสโก


จุดชมวิวหวงหลง (Huanglong Scenic Area: 黄龙景区)
ภาพ: Trip

"จุดชมวิวหวงหลง" หรือ "หุบเขามังกรเหลือง" (Yellow Dragon: 黄龙) มีทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอันสลับซับซ้อน ทั้งหุบเหวลึก ยอดเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะ น้ำตกนับร้อยๆสาย สระน้ำอีกนับพันที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ โตรกธารและทะเลสาบที่มีน้ำใสสะท้อนสีฟ้า เหลืองและเขียวของพรรณไม้นานาพรรณ

โดยเฉพาะสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซียมปริมาณมากซึ่งดูแล้วคล้ายมังกรสีเหลือง

แหล่งภูมิทัศน์หวงหลงได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลืองซึ่งมังกรเป็นสัตว์ในตำนานที่มีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาอย่างยาวนาน โครงสร้างของอุทยานมีความซับซ้อนแบบขั้นบันไดเป็นชั้นๆเนื่องจากตั้งอยู่ตรงจุดเชื่อมระหว่างเขตที่ราบสูงของทิเบตและเขตที่ราบต่ำของเสฉวน

มีเรื่องเล่ากันว่าปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ยขี่มังกรเหลืองมาช่วยแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่นี่ หลังจากช่วยบรรเทาทุกข์ราษฎรเสร็จสิ้นแล้วมังกรเหลืองไม่ยอมกลับไปยังวัง แต่เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่อุทยานแห่งนี้ ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงจึงมีการสร้าง "วัดหวงหลง" (Huanglong Temple) ขึ้นเพื่อบูชามังกรเหลืองและกลายเป็นที่มาของอุทยานหวงหลงแห่งนี้