มองเพียงแค่ภาพถ่ายคงไม่อาจบรรยายถึงความสวยงามของแอ่งน้ำธรรมชาติปามุกกาเล (Pamukkale) เว้นเสียแต่จะเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามสมกับที่ถูกเปรียบให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกปี 2015


ปามุกกาเล (Pamukkale) @ www.travlang.com

แอ่งน้ำแร่ปามุกกาเล (ปามุคคาเล) หรือน้ำตกหินปูนเป็นบ่อทะเลแคลเซียมธรรมชาติตั้งอยู่ในเมืองปามุกกาเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ด้านบนของปามุกกาเลเป็นที่ตั้งของนครโบราณเฮียราโปลิสซึ่งทั้งปามุกกาเลและเฮียราโปลิสได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกันในปี 1988 จากองค์การยูเนสโก

ปามุกกาเลถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากน้ำแร่ใต้ดินนำพาตะกอนหินปูนขึ้นมาทำปฏิกิริยากับอากาศด้านบนจนเกิดการแข็งตัวกลายเป็นแอ่งแคลเซียมสีขาวลดหลั่นเป็นชั้นๆเรียงเป็นแนวยาว 2,700 เมตร กว้าง 600 เมตร และสูง 160 เมตร สมัยโรมันจึงได้มีการสร้างเฮียราโปลิสขึ้นเพื่อเป็นเมืองสปาและเป็นเมืองตากอากาศ

แอ่งน้ำพุร้อนปามุกกาเลเป็นที่รู้จักกันในภาษาตุรกีที่มีหมายความว่าปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ตามลักษณะสีขาวและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เห็น ส่วนการเดินทางไปเยือนก็ทำได้ไม่ยากเย็นโดยสามารถใช้บริการรถโดยสาร รถไฟหรือเลือกเดินทางไปเครื่องบินก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

น้ำในปามุกกาเลอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการบำรุงและรักษาโรคผิวหนังจนมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นในแอ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถานที่ไม่ให้เสียหาย ส่วนผู้ที่ต้องการลงไปแหวกว่ายในน้ำก็สามารถลงไปแช่ในแอ่งเทียมที่สร้างขึ้นมาโดยนำน้ำจากปามุกกาเลเติมลงไป