ซุ่นกุ้ยเหริน (Noble Lady Shun) สนมในจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง สนมซุ่นเป็นสตรีเชื้อสายแมนจูในสกุลหนิ่วฮู่ลู่ เข้าถวายตัวเป็นสนมของจักรพรรดิเฉียนหลงในฐานะบรรณาการเมื่อปี 1766 อวยยศ "ซุ่นกุ้ยเหริน" (顺贵人), "ซุ่นผิน" (順嬪) และ "ซุ่นเฟย" (順妃) ตามลำดับ


ซุ่นกุ้ยเหริน (Noble Lady Shun: 顺贵人)
ภาพ: Story of Yanxi Palace

สนมซุ่นเกิดเมื่อปี 1748 ไม่ปรากฏนามเดิม กล่าวกันว่าสนมซุ่นเฟยเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม แม้จะไม่ได้รับการเลี้ยงดูประคบประหงมเยี่ยงธิดาตระกูลผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวง แต่ความเป็นธรรมชาติของพระนางทำให้จักรพรรดิเฉียนหลงพอพระทัยและหลงใหลในความไร้เดียงสา

ความโปรดปราณจากจักรพรรดิเฉียนหลงทำให้พระนางขึ้นสู่ตำแหน่งซุ่นเฟย แต่ไม่ทราบว่าเหตุผลกลใดพระนางถูกลดยศกลับลงมาเป็นซุ่นกุ้ยเหรินในปี 1788 และในปีเดียวกันนั้นเองพระนางถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 40 โดยร่างของสนมซุ่นถูกฝังอยู่ในสุสานหลวงตะวันออกแห่งราชวงศ์ชิง