ตู้ฝู (Du Fu: 杜甫) กวีจีนผู้เลื่องชื่อที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘ปราชญ์แห่งกวี’ โดยท่านเป็น 1 ใน 2 กวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมัยราชวงศ์ถังร่วมกับหลี่ไป๋ ในบรรดาบทกวีของท่านกว่า 1,400 บท นั้นส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงดังนั้นจึงอาจจะเรียกได้ว่ากวีของท่านเป็นบทกวีเชิงประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา


ตู้ฝู (Du Fu: 杜甫)

ตู้ฝูเกิดเมื่อปี 712 ในมณฑลเหอหนาน (ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดในเมืองใด) ปู่ของท่านนามว่า ‘ตู้เสิ่นหยาน’ (Du Shenyan) เป็นกวีและนักการเมืองสมัยพระนางบูเช็กเทียน จึงนับได้ว่าท่านตู้ฝูมีเชื้อสายนักปราชญ์อย่างแท้จริงโดยท่านสามารถอ่านเขียนและแต่งบทกวีได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

ในช่วงที่ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรือง ตู้ฝูออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามภูเขาลำเนาไพร ท่านประพันธ์บทกวีที่บรรยายถึงความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างไพเราะและหลายๆบทก็ถือเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเมื่อราชวงศ์ถังที่เคยรุ่งเรืองก็มาถึงจุดตกต่ำ

ตู้ฝูมีปณิธานอันแน่วแน่ ความใฝ่ฝันสูงสุดของท่านคือการนำความสามารถรับใช้ประเทศในฐานะข้าราชการที่ประสบความสำเร็จ แต่ชีวิตของท่านก็เหมือนกับบ้านเมืองที่พังย่อยยับ ในปี 775 ตู้ฝูมีโอกาสเข้ารับราชการแต่ก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะเกิดการก่อกบฏของอันลู่ซาน ผลพวงจากสงครามทำให้ท่านต้องอำลาจากหน้าที่ด้วยความผิดหวัง

บทกวีส่วนใหญ่ของตู้ฝูมีเนื้อหาถ่ายทอดอารมณ์ตัดพ้อต่อความล้มเหลวของสถานการณ์บ้านเมือง สงครามและภัยพิบัติที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแร้นแค้น ในปี 759 ท่านตัดสินใจพาครอบครัวย้ายจากนครฉางอานไปใช้ชีวิตอย่างสงบในกระท่อมที่แสนจะเรียบง่ายในเมืองเฉิงตูเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายทางการเมือง

ตู้ฝูใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายอย่างสงบในกระท่อมฟางโดยท่านได้เขียนบทกวีที่ทรงคุณค่าเอาไว้มากมาย ท่านยังเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเอาไว้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 770 ท่านตู้ฝูเสียชีวิตบนเรือขณะล่องแม่น้ำแยงซีด้วยวัย 59 ปี ส่วนกระท่อมฟางของท่านก็กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสายในปัจจุบัน