เมืองนาระ (Nara: 奈良市) เมืองเอกในจังหวัดนาระ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตนาระ (นารา) มีสถานะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น (ช่วงปี 710-784) ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปยังเกียวโตซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมืองนาระรอดพ้นจากภัยของสงคราม


วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)
ภาพ: Japan Visitor

สถานที่ท่องเที่ยวในนาระ
• วัดโทไดจิ: วัดคู่เมืองนาระสร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการของจักรพรรดิและคุ้มครองชาวเมืองตามความเชื่อว่าพระพุทธองค์จะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและโรคระบาด วัดโทไดจิ

• วัดโคฟุคุจิ: วัดประจำตระกูลฟูจิวาระ มีเจดีย์ห้าชั้นที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์จัดเก็บพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปและรูปหล่อยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าประตูวัด วัดโคฟุคุจิ

• สวนโยชิไกเอน: สวนญี่ปุ่นใจกลางเมืองตั้งชื่อตามแม่น้ำที่ไหลผ่าน สวนโยชิไกเอนสร้างขึ้นบริเวณจุดทีเคยเป็นที่พักของพระสงฆ์แห่งวัดโคฟุคุจิ โดดเด่นในฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้ในสวนจะเปลี่ยนเป็นสีโทนร้อน สวนโยชิไกเอน

• วัดโฮริวจิ: วัดพุทธสร้างตามบัญชาของเจ้าชายโชโตกุเพื่อสักการะ "ยาคุชิ เนียวไร" วิหารที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบโครงสร้างเดิมหลังจากได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าและเหตุเพลิงไหม้ วัดโฮริวจิ

• ศาลเจ้าคาสึกะ: ศาลเจ้าประจำตระกูลฟูจิวาระ รอบอาคารที่โคมไฟสำริดนับร้อยดวงล้อมรอบ ตามทางเดินมีโคมไฟหินเรียงรายกันเป็นทางสู่อาคารด้านในซึ่งโคมไฟจะมีการจุดขึ้นเพียงปีละ 2 ครั้ง ศาลเจ้าคาสึกะ


สวนสาธารณะนาระ (Nara Park)
ภาพ: Viator

• สวนสาธารณะนาระ: สวนสาธารณะด้านหน้าวัดโทไดจิ สวนนาระเป็นแหล่งอาศัยของฝูงกวางที่ถูกปล่อยอย่างอิสระโดยไม่กลัวมนุษย์ แต่มีคำเตือนว่าไม่ควรสัมผัสลูกกวางเพราะกลิ่นของมนุษย์จะทำให้แม่กวางจำลูกตัวเองไม่ได้ สวนสาธารณะนาระ

• ศาลเจ้าทามูเกะยามะ: ศาลเจ้าแห่งความรักใกล้สวนนาระสร้างเมื่อปี 749 โดยแยกออกมาจากวัดโทไดจิในยุคที่ศาสนาพุทธกับชินโตถูกแยกออกจากกัน อาคารของวัดในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1250 ศาลเจ้าทามูเคะยามะ


ภูเขาโยชิโนะ (Mount Yoshino)
ภาพ: ニッポン旅マガジン

• ภูเขาโยชิโนะ: ภูเขาสวยในเทือกเขาโอมิเนะเร็นซันที่มีทัศนียภาพสวยงามตลอดทั้งปี ภูเขาโยชิโนะมีชื่อเสียงในการเป็นจุดชมซากุระ ทั่วเขาเต็มไปด้วยซากุระกว่า 30,000 ต้น มีเส้นทางเดินป่าที่คดเคี้ยวสำหรับคนรักธรรมชาติ

• ศาลเจ้าโยชิมิสึ: ศาลเจ้ากลางภูเขาโยชิโนะ ภายในศาลเจ้าจัดแสดงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับโยชิสึเนะ ได้รับความนิยมในการเป็นสถานที่ชมดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี ศาลเจ้าโยชิมิสึ