ทะเลสาบซีหู (Xihu Lake: 西湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดของจีน ทั่วประเทศจีนที่มีทะเลสาบซีหูอยู่ประมาณ 30 แห่ง แต่ทะเลสาบซีหูแห่งเมืองหางโจวได้ชื่อว่ามีความงดงามที่สุดในบรรดาทะเลสาบซีหูทั้งหมดสมฉายา "ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว"


ทะเลสาบซีหู (Xihu Lake: 西湖)
ภาพ: 桌面城市

ทะเลสาบซีหูอยู่ทางตะวันตกของเมืองหางโจว ครอบคลุมพื้นที่ 6.5 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลทางธรณีวิทยาระบุว่าจุดที่เป็นทะเลสาบซีหูเคยเป็นปากอ่าวมาก่อน แต่จากการที่ดินตะกอนทับถมกันเป็นเวลานานทำให้กั้นแอ่งน้ำออกจากทะเลจนกลายเป็นทะเลสาบ

ชื่อ "ทะเลสาบซีหู" หมายถึง "ทะเลสาบตะวันตก" (West Lake) ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบและสถาปัตยกรรมโบราณทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2011 จากองค์การยูเนสโก

เมื่อกวีจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งล่องเรือมาเยือนทะเลสาบถึงกับเปรียบเทียบความสวยของซีหูว่างดงามดัง "ไซซี" จิตรกรจีนใช้ทะเลสาบซีหูเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมทั้งยังเป็นต้นแบบของสวนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศจีน

การล่องเรือชมทะเลสาบซีหูเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดที่จะทำให้ได้สัมผัสทัศนียภาพสุดคลาสสิก จุดชมวิวสำคัญของทะเลสาบซีหู ได้แก่ "เจดีย์เหลยเฟิง" เจดีย์โบราณตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศใต้ของทะเลสาบที่มีตำนานความรักอันตราตรึงใจระหว่างมนุษย์กับปีศาจ...