ชินโตเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานทำให้มีศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ทั่วประเทศ ในบรรดาศาลเจ้ามากมายนั้นมีอยู่ 1 แห่งที่ถูกยกให้เป็นศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine) หรือ “โอ อิเสะ ซัง” (Oise San) ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันศาลเจ้าโออิเสะตั้งอยู่ในเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ (Mie) ประวัติเกี่ยวกับศาลเจ้าไม่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ชัดว่าเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่การตรวจสอบจากสภาพที่เห็นทำให้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าศาลเจ้าแห่งนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียว

ศาลเจ้าอิเสะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือศาลเจ้าชั้นนอกและศาลเจ้าชั้นใน ศาลเจ้าชั้นนอก (Outer Shrine) เรียกว่า “โทโยเกะ ไดจิงงุ หรือ เงะกุ” (Toyouke Daijingu - Geku) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม “โทโยเกะ โอมิคามิ” (Toyoke Omikami) สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 5 อาคารศาลเจ้ามีรั้วล้อมรอบ 3 ชั้น บริเวณรอบๆมีศาลเจ้าเล็กๆตั้งอยู่อีกหลายแห่ง ที่ข้างศาลเจ้าจะมีรวงข้าวห้อยอยู่ เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าแห่งการกสิกรรมนั่นเอง

ผ่านเสาโทริอิชื่อ “ไดอิจิ โทริอิ” (Daiichi Torii) ที่ตั้งขวางสะพานอุจิ (Uji) ห่างจากศาลเจ้าชั้นนอกไป 3 กิโลเมตร เป็นทางเข้าสู่บริเวณศาลเจ้าชั้นใน (Inner Shrine) เรียกว่า “โคไตจิงงุ หรือ ไนกุ” (Kotaijingu - Naiku) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ “อะมาเทราสึ” และเป็นสถานที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น