วัดหานซาน (Hanshan Temple: Cold Mountain Temple: 寒山寺) อดีตหนึ่งในสิบวันพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางตะวันตกของซูโจวใกล้สะพานเมเปิ้ล วัดหานซานมีอายุยาวนานนับ 1,000 ปี ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19


วัดหานซาน (Hanshan Temple: Cold Mountain Temple: 寒山寺)
ภาพ: China Hotels Reservation

วัดหานซานสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยจักรพรรดิเหลียงอู่ (ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหลียง) ผู้ซึ่งมีความศรัทธาในพุทธศาสนา ส่วนชื่อของวัดหานซานอาจมีที่มาจากชื่อของภิกษุ "หานซาน" ผู้ซึ่งเดินทางมาที่วัดแห่งนี้พร้อมลูกศิษย์แล้วขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง

รูปแบบอาคารของวัดส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิง จุดที่น่าสนใจในวัดคือ วิหารภาวนา ศาลา เจดีย์ห้าชั้น (สัญลักษณ์ของวัด) ป้ายจารึกและหอระฆัง โดยในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ภายในวัดจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองและอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการลั่นระฆังจำนวน 108 ครั้ง

ป้ายจารึกที่มีชื่อเสียงที่สุดของวัดสลักด้วยบทกวี "จอดเรือที่สะพานเมเปิ้ล" (A Night Mooring near Maple Bridge: 夜泊枫桥) ของกวีสมัยราชวงศ์ถังนาม "จางจี้" (Zhang Ji: 张继) เมื่อครั้งล่องเรือลำเล็กผ่านมาแล้วได้ยินเสียงระฆัง จางจี้จึงเขียนบทกวีโดยพรรณนาถึงความรู้สึกเศร้าใจของนักเดินทางที่ได้ยินเสียงระฆังของวัดในตอนกลางคืนเอาไว้