ภูเขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua: Jiuhuashan : 九华山) ภูเขาเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีนตั้งอยู่ในอำเภอชิงหยาง เมืองฉือโจว ทางตอนใต้ของมณฑลอานฮุย เขาจิ่วหัวซานเป็นหนึ่งในยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนซึ่งผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนามหายานจากทั่วโลกปรารถนามาแสวงบุญให้ได้สักครั้งในชีวิต


ภูเขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua: Jiuhuashan : 九华山)
ภาพ: Discover China Tour

"จิ่วหัวซาน" หรือ "ภูเก้าวิจิตร" (Nine Glorious Mountains) ประกอบไปด้วยยอดเขา 99 ยอด ทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามที่มีทั้งต้นสนโบราณ ป่าไผ่เขียว ถ้ำ น้ำตกและลำธารซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีทำให้ได้รับการยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A ของจีน

วัดและศาลเจ้าหลายสิบแห่งบนจิ่วหัวซานถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ ‘พระกษิติครรภโพธิสัตว์’ (Ksitigarbha: 地藏) ผู้มีปณิธานสำคัญในการช่วยสัตว์โลกทั้งหมดให้พ้นจากนรกภูมิจึงมีรูปปั้นพระกษิติครรภโพธิสัตว์องค์ใหญ่สีทองอร่ามสูง 99 เมตร ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกว้าง

ยอดเขาเทียนไถของจิ่วหัวซาน แม้จะไม่ใช่ยอดเขาที่สูงที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ตั้งของ "วัดเทียนไถ" (Tiantai Temple: 天台寺) หรือ "วัดพระกษิติครรภโพธิสัตว์" (Temple of Ksitigarbha: 地藏寺) อันเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมาแสวงบุญ


ภูเขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua: Jiuhuashan : 九华山)
ภาพ: CGTN

วัดเทียนไถสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยราชวงศ์ถัง ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่ของวัดในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิง

ในอดีต "เจ้าชายคิมกยอกัก" (Kim Gyo-gak: 김교각) แห่งอาณาจักรซิลลาของเกาหลีมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงตัดสินใจออกบวชและมาปฏิบัติธรรมที่เขาจิ่วหัวซานกระทั่งมรณภาพในวัย 99 ปี แต่สังขารของท่านกลับไม่เน่าเปื่อยทำให้ผู้คนเชื่อว่าท่านเป็นพระกษิติครรภกลับชาติมาเกิด

ภายในอาณาบริเวณกว่า 120 ตารางกิโลเมตร ของจิ่วหัวซานนอกจากจะมีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจีนแล้ว สภาพทางธรณีวิทยาที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของจิ่วหัวซานก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกจากองค์การยูเนสโก