เจดีย์คู่สุริยันจันทรา (Sun & Moon Twin Pagodas: 日月双塔) เจดีย์คู่แห่งทะเลสาบซานหูในเมืองกุ้ยหลิน ออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมจีนและเทคโนโลยีให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบ ด้านล่างเจดีย์ทั้งสองมีอุโมงค์กระจกยาว 10 เมตร เป็นทางเชื่อมถึงกัน


เจดีย์คู่สุริยันจันทรา (Sun & Moon Twin Pagodas: 日月双塔) เมืองกุ้ยหลิน กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Qunar

เจดีย์สุริยันตั้งอยู่กลางทะเลสาบสูง 41 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น สร้างด้วยสัมฤทธิ์ซึ่งถือเป็นเจดีย์สัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนเจดีย์จันทราสูง 35 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น สร้างจากปูนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ การชมความงามของเจดีย์คู่สุริยันจันทราจะแตกต่างกันทั้งกลางวันและกลางคืน

ในช่วงหัวค่ำไปจนถึง 3 ทุ่ม จะมีการเปิดไฟที่ประดับอยู่บนเจดีย์ทั้งสอง เจดีย์สุริยันประดับด้วยไฟสีทองส่องอร่าม ส่วนเจดีย์จันทราประดับด้วยไฟสีขาวเหมือนสีเงิน ภาพลักษณ์ที่เห็นจึงทำให้เจดีย์คู่สุริยันจันทรามีอีกฉายาว่า "เจดีย์เงินเจดีย์ทอง" (Golden And Silver Pagoda)