วัดกว่างเหริน (Guangren Temple: 广仁寺) วัดลามะ (วัดพุทธทิเบต) เก่าแก่ในเมืองซีอานและเป็นวัดลามะเพียงแห่งเดียวของมณฑลส่านซี วัดกว่างเหรินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง ‘ฮั่น’ และ ‘ทิเบต’ เคยผ่านการบูรณะมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง


วัดกว่างเหริน (Guangren Temple: 广仁寺) เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
canghai76 / LILI VALENTINE

‘วัดกว่างเหริน’ หรือ ‘วัดลามะกว่างเหริน’ (Guangren Lama Temple) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกำแพงเมืองซีอาน สร้างในปี 1750 เมื่อจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงเสด็จเยือนเมืองซีอานและเห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีสถานที่พักสำหรับลามะชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องเดินทางผ่านเพื่อไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิในกรุงปักกิ่ง

ภายในวิหารกวนอิมสูง 9.7 เมตร ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรประทับบนฐานดอกบัวที่ส่องแสงสว่างจากการปิดทองจนทั่ว ร่วมกับองค์พระศรีอริยเมตไตรย พระเวทโพธิสัตว์และจาตุมหาราชิกา (ท้าวเวสสุวรรณ, ท้าววิรุฬหก, ท้าววิรูปักษ์และท้าวธตรฐ)

ช่วงหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิงวัดกว่างเหรินถูกใช้เป็นสำนักงานของรัฐบาลท้องถิ่น ในปี 1931 เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสทำให้วัดได้รับความเสียหาย แต่ไม่นานก็ได้รับการซ่อมแซมโดย ‘หยางหู่เฉิง’ (Yang Hucheng: 杨虎城) นายพลจีนในช่วงสมัยขุนศึกแห่งสาธารณรัฐจีน

ในปี 1952 วัดกว่างเหรินได้รับการบูรณะโดยมีการสร้างวิหารพระมหาวีระ หอเก็บพระสูตรและวิหารพระโพธิสัตว์ ส่วนครั้งล่าสุดคือในปี 2006 วัดกว่างเหรินได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ทำให้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 1.3 เฮกตาร์ (ประมาณ 3 เอเคอร์) และมีงดงามดังเช่นปรากฏในปัจจุบัน