เมืองชวีฟู่ (Qufu: 曲阜) เมืองบ้านเกิดขงจื๊อ เมืองชวีฟู่อยู่ทางตะวันออกของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเมืองมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ "วัด สุสานและคฤหาสน์ในชวีฟู่" ในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


คฤหาสน์ตระกูลข่ง (Kong Family Mansion)
ภาพ: China Dragon Tours

สถานที่ท่องเที่ยวในชวีฟู่
• คฤหาสน์ตระกูลข่ง: คฤหาสน์สร้างในศตวรรษที่ 16 สมัยราชวงศ์หมิงที่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมต้อนรับแขกเสมอ ภายในคฤหาสน์มีห้องหอรวมกันกว่า 500 แห่ง โดยได้รับการบูรณะดูแลอย่างดีมาจนถึงปัจจุบันในฐานะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

• วัดขงจื๊อ: วัดขงจื๊อใจกลางเมือง ภายในวัดมีอาคารที่สร้างขึ้นจากช่วงหลายราชวงศ์รวมกันกว่า 100 แห่ง มีการจัดแสดงป้ายศิลาจารึกโองการทางราชสำนัก ตำราและภาพเขียนที่ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี วัดขงจื๊อ


สุสานตระกูลข่ง (Cemetery of Confucius)
ภาพ: China Dragon Tours

• สุสานตระกูลข่ง: สถานที่ฝังร่างของขงจื๊อหลังจากท่านลาโลก บริเวณสุสานมีรูปสลักหินทั้งมนุษย์และสัตว์เรียงรายตลอดสองฟากทางเดิน สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและแสดงความเคารพต่อขงจื๊อในฐานะผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดิน (เทียบเท่าสุสานจักรพรรดิ)