นับเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนักหากมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวกรุงโซลแล้วไม่ได้ไปเยือน 5 พระราชวังโบราณอันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเกาหลี และเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเราจึงมาแนะนำให้รู้จักกับพระราชวังทั้ง 5 แห่งนี้กัน


พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung Palace)
• พระราชวังใหญ่ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในกรุงโซล สมัยราชวงศ์โชซอนต้องถือว่านี่คือพระราชวังที่กษัตริย์และเหล่าขุนนางต้องมาประชุมกัน ในอดีตในพระราชวังมีตำหนักมากมายกว่า 200 หลังแต่ได้รับความเสียหายจากสงครามกับญี่ปุ่นทำให้เหลือเพียง 10 หลัง ถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่ดังอดีตแต่ก็ยังมีความงดงาม พระราชวังคยองบก


พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)
• พระราชวังที่ได้ชื่อว่าทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี แม้จะไม่ใช่พระราชวังเอกอย่างเคียงบกแต่รัฐบาลเกาหลีก็ให้ความสำคัญมาก การเข้าชมด้านในไม่สามารถทำได้อย่างอิสระโดยนักท่องเที่ยวจะต้องเข้าไปโดยมีไกด์คอยนำทางให้เท่านั้น พระราชวังชางด๊อก


พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace)

พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace)
• พระราชวังขนาดย่อมเยา นอกจากตำหนักและอนุสาวรีย์พระเจ้าเซจงด้านในเขตพระราชวังแล้ว ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนพระราชวังแห่งนี้คือการชมพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยามหน้าประตูโดยทหารที่แต่งกายในชุดโบราณสีสันสดใส พระราชวังท็อกซู


พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)

พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)
• อดีตเป็นพระราชวังฤดูร้อนในสมัยราชวงศ์โคกูรยอ ตัวพระราชวังถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่ถูกล้อมด้วยตึกรามบ้านช่องทันสมัยอีกชั้นหนึ่ง ในยุคที่ญี่ปุ่นยึดครองได้มีการสร้างทั้งสวนสัตว์ สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์เอาไว้แต่ปัจจุบันเหลือเพียงพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมเดิมของวัง พระราชวังชางเกียง


พระราชวังกยองฮุย (Gyeonghui Palace): 경희궁

พระราชวังกยองฮุย (Gyeonghui Palace)
• พระราชวังที่เล็กที่สุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังกยองบกซึ่งเป็นพระราชวังหลักของพระราชวังกรุงโซลจึงถูกเรียกว่า ‘ซอกวอล’ หมายถึง ‘พระราชวังตะวันตก’ พระราชวังกยองฮุยเคยใช้เป็นพระราชวังรองของกษัตริย์โชซอนและเป็นสถานที่หลบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชวังกยองฮุย