พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace: 창경궁) พระราชวังฤดูร้อนสมัยราชวงศ์โคกูรยอถึงโชซอนตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 123


พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace: 창경궁)
ภาพ: Cultural Heritage Administration

พระราชวังชางกยองกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังกรุงโซล แต่เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เหมาะสมกับชัยภูมิ (พระราชวังอื่นจะหันหน้าไปทางทิศใต้)

พระราชวังชางกยองเริ่มสร้างในศตวรรษที่ 12 ต่อมาพระเจ้าเซจงมหาราชรับสั่งให้ปรับปรุงเป็นพระราชวังถวายแด่พระเจ้าแทจง (พระบิดา) หลังจากพระเจ้าแทจงสละราชสมบัติให้พระเจ้าเซจงสืบทอด

บริเวณทางเข้าพระราชวังมีซุ้มประตูชื่อว่า "ฮงฮวามุน" (Honghwamun: 홍화문) ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติหมายเลข 384 โดยซุ้มประตูในปัจจุบันอาจถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1616

ในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานโชซอนมีการสร้างสวนสัตว์ สวนพฤกษาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เอาไว้ในเขตพระราชวัง กระทั่งปี 1983 มีการย้ายสวนสัตว์กับสวนพฤกษาศาสตร์ออกไปเหลือเพียงพิพิธภัณฑ์