สุสานเย่ว์เฟย (Tomb of Yue Fei: 岳飞墓) ศาลเจ้าอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ริมทะเลสาบซีหูในเมืองหางโจว "สุสานเย่ว์เฟย" หรือ "ศาลเจ้างักฮุย" สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน "แม่ทัพเย่ว์เฟย" หรือ "แม่ทัพงักฮุย" ขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่สมัยราชวงศ์ซ่งใต้


สุสานเย่ว์เฟย (Tomb of Yue Fei: 岳飞墓)

ในอาคารหลักของศาลเจ้ามีรูปปั้นท่านงักฮุยนั่งด้วยท่าทางเคร่งขรึมแลดูยิ่งใหญ่ มีดาบอยู่ในมือซ้ายเสมือนท่านเตรียมพร้อมทำศึกกับศัตรูที่มารุกรานอยู่เสมอ ป้ายด้านหลังสลักอักษร "還我河山" ที่มีความหมายว่า "เอาแผ่นดินของข้าคืนมา" แสดงถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ของท่าน

แม่ทัพงักฮุยถูกยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ของจีน (ภายหลังเปลี่ยนเป็นกวนอู) เดิมร่างของท่านถูกฝังไว้ที่อื่น แต่ภายหลังจักรพรรดิเกาจงมีบัญชาให้สร้างศาลเจ้าขึ้นและนำร่างของท่านมาฝังไว้ที่นี่เพื่อยกย่องถึงความจงรักภักดี

บริเวณหน้าสุสานมีรูปปั้นฉินฮุ่ยกับภรรยา รวมทั้งบรรดาขุนนางกังฉินนั่งคุกเข่าสำนึกผิดที่ใส่ร้ายป้ายสีจนท่านงักฮุยถูกประหารชีวิต เมื่อชาวจีนที่เคารพรักในตัวท่านงักฮุยมาเห็นรูปปั้นสองสามีภรรยานี้จะถ่มน้ำลายรดรูปปั้นเพื่อแสดงความไม่พอใจและสาปแช่งในวีรกรรมสุดชั่วช้า...