ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle: 広島城) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรชิม่า ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า "ปราสาทปลาคาร์พ" (Carp Castle: 鯉城) ภายในดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติปราสาททั่วประเทศและประวัติศาสตร์เมืองฮิโรชิม่าก่อนเกิดเหตุการณ์ระเบิดปรมาณู


ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle: 広島城)
ภาพ: 広島城

ปราสาทฮิโรชิม่าตั้งอยู่ท่ามกลางคูน้ำที่ยกระดับให้สูงกว่าพื้นที่รอบนอก สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1589 ตามบัญชาไดเมียว "โมริ เทรุโมโตะ" (Mori Terumoto: 毛利 輝元) โครงสร้างเดิมเป็นไม้ห้าชั้น เปลี่ยนแปลงไดเมียวผู้ปกครองมาแล้วหลายรุ่น

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปราสาทฮิโรชิม่าใช้เป็นฐานบัญชาการรบจึงตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 สุดท้ายญี่ปุ่นจึงยอมประกาศยอมแพ้

ปราสาทฮิโรชิม่าได้รับการบูรณะใหม่ให้ใกล้เคียงรูปแบบดั้งเดิมมากที่สุด มีการเสริมโครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ด้านบนปราสาทเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองฮิโรชิม่าได้รอบด้าน ภายในปราสาทยังมีศาลเจ้าและซากปรักหักพังบางส่วน