ในกรุงโตเกียวอันเป็นเมืองหลวงของประเทศ นอกจากสถานที่สำคัญอย่างวัดและศาลเจ้าที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมแล้วในกรุงโตเกียวยังมีสถานที่สำคัญมากอีกหนึ่งแห่งนั่นคือ "พระราชวังอิมพีเรียล" (Imperial Palace) สถานที่ประทับขององค์จักรพรรดิและราชวงศ์


พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียลตั้งอยู่ในเขตชิโยดะ บริเวณใจกลางกรุงโตเกียว ในอดีตพระราชวังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ปราสาทเอโดะ" (Edo Castle) พื้นที่ในพระราชวังนอกจากตำหนักและพระราชมนเทียรก็จะเป็นส่วนของอุทยานและบึงน้ำเล็กๆเนื่องจากจักรพรรดิฮิโรฮิโตะทรงเชี่ยวชาญด้านพฤกษาศาสตร์จึงโปรดให้อนุรักษ์เขตอุทยานทางตอนในเอาไว้ให้คงสภาพของป่าตามธรรมชาติ

แม้พระราชวังอิมพีเรียลจะเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนแต่ก็ไม่สามารถเดินสำรวจได้ทุกจุดเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า ถึงอย่างนั้นบรรยากาศที่อันร่มรื่นของอุทยานก็เพียงพอที่จะทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่าที่มาเยือนแล้ว

อุทยานหลวงชั้นนอกทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังเป็นสนามหญ้าและสนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีสะพานนิจูบาชิ (Nijubashi Bridge) เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายืนถ่ายรูปกัน ด้านตะวันออกของพระราชวังเป็นอุทยานโคเคียวฮิงาชิเกียวเอ็นที่เปิดให้ชมได้เกือบทุกวัน โดยมีทางเข้าสู่เขตพระราชฐาน 3 ทาง คือ ประตูโอเตมง ประตูฮิรากาวะ และประตูคิตะฮาเนบาชิ

นอกจากการเป็นพระราชวังขององค์จักรพรรดิและมีอุทยานที่สวยงามเป็นผืนป่ากลางเมือง พระราชวังอิมพีเรียลยังมีความสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเป็นสถานที่เก็บรักษา "อัญมณียาซาคานิ" (Yasakani no Magatama) 1 ใน 3 สมบัติในตำนานของญี่ปุ่นตามตำนานโบราณ