สวนฮิตาชิซีไซด์ (Hitachi Seaside Park: 国営ひたち海浜公園) สวนดอกไม้แห่งเมืองฮิตาชินากะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมในการชมความงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสัน เรียกว่าหากฟุราโนะมีทุ่งลาเวนเดอร์ ฮิตาชินากะก็มีสวนฮิตาชิซีไซด์เป็นจุดขาย


ทุ่งดอกซุยเซ็น (Suisen) @ สวนฮิตาชิซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)
ภาพ: 国営ひたち海浜公園

ดอกซุยเซ็น (Suisen)
• ในช่วงปลายเดือนมีนามคมถึงกลางเดือนเมษายนดอกซุยเซ็นจะบานสะพรั่งไปทั่วทุ่งภายใต้ต้นสนที่ปกคลุมด้านบน ดอกซุยเซ็นสีเหลืองนวลจะพร้อมใจกันส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วอาณาบริเวณให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินสมกับที่เรียกกันว่าซุยเซ็นแฟนตาซี


ทุ่งดอกทิวลิป (Tulip) @ สวนฮิตาชิซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)
ภาพ: 国営ひたち海浜公園

ดอกทิวลิป (Tulip)
• คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งการชมดอกซุยเซ็นคือตั้งแต่ช่วงกลางไปจนถึงปลายเดือนเมษายน ทุ่งทิวลิปแห่งนี้จะเริ่มเฉิดฉายความงามหลากสีสันทั้งแดง ม่วง เหลืองและเขียวในรูปแบบการตกแต่งสวนสไตล์ตะวันตกคล้ายกับอยู่เนเธอแลนด์ที่มาพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่น


ทุ่งเนโมฟีลา (Nemophila) @ สวนฮิตาชิซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)
ภาพ: 国営ひたち海浜公園

ดอกเนโมฟีลา (Nemophila)
• ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาแห่งดอกเนโมฟีลาบนเนินเขามิฮาราชิ (Miharashi Hills) จำนวนกว่า 4.5 ล้านต้นจะพร้อมใจกันบานสะพรั่งไปทั่วอาณาบริเวณเปลี่ยนให้ทุ่งโล่งกว้างกลายเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกย้อมไปด้วยสีฟ้าคราม


ทุ่งโคเชีย (Kochia) @ สวนฮิตาชิซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)
ภาพ: 国営ひたち海浜公園

ดอกโคเชีย (Kochia)
• แล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของการชมสวนฮิตาชิซีไซด์คือช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมที่จะเปลี่ยนเนินเขามิฮาราชิให้กลายเป็นเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) โดยเปลี่ยนจากทุ่งสีเขียวกลายเป็นสีแดงของดอกโคเชียกว่า 3 หมื่นต้นที่ส่งสีเป็นพุ่มปุกปุยเหมือนก้อนสำลี