"วัดหลงซาน" (Longshan Temple: 龍山寺) หรือ "วัดเม่งเจียหลงซาน" (Mengjia Longshan Temple: 艋舺龍山寺) หมายถึง "วัดเขามังกร" สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1738 โดยกลุ่มผู้อพยพมาจากฝูเจี้ยนเพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่มาจู่ ขงจื๊อและเทพเจ้ากวนอู ส่วนอาคารสถาปัตยกรรมที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1919 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1924


วัดหลงซาน (Longshan Temple)
ภาพ: Viator

เพียงแค่ก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่อาณาเขตวัดหลงซานก็สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์และงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ตกแต่งด้วยรูปสลักและมุมน้ำตกสวยๆ โดยผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาและลัทธิบูชาเทพเจ้าเข้าด้วยกันทำให้ชาวเจ้าไต้หวันนิยมเดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย

ภายในวัดหลงซานมีวิหารสำคัญอยู่ 3 หลัง แต่ที่สำคัญคือวิหารชั้นกลางซึ่งตกแต่งอย่างอลังการอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานพร ขนาบข้างด้วย "พระโพธิสัตว์มัญชูศรี" (ซ้าย) และ "พระโพธิสัตว์สมันตภัทร" (ขวา) รวมทั้งรูปปั้น 18 อรหันต์ เรียงรายอยู่ทั้งสองข้าง

ขาดไม่ได้เลยคือการขอพรกับเทพเย่ว์เหล่าให้สมปรารถนาในความรัก

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นเข้ามายึดครองทำให้อเมริกาส่งเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดจนอาคารของวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ภายในกลับได้รับความเสียหายเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น ชาวบ้านจึงเชื่อว่านั่นคืออภินิหารขององค์เจ้าแม่กวนอิม

นอกจากนี้ในอดีตวัดหลงซานยังเคยถูกทำลายอีกหลายครั้งทั้งจากภัยแผ่นดินไหวและเพลิงไหม้ แต่ทุกครั้งก็มีการซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาใหม่ทุกครั้งโดยคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้จนมีสภาพสมบูรณ์สวยงามมาถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม วัดหลงซานจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนไต้หวัน