แม้จางเจียเจี้ยจะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาอวตาร แต่ที่นี่ก็หาใช่มีเพียงเทือกเขาสูงไม่ ความลับที่ทำให้ผืนป่าแห่งนี้คงไว้ซึ่งความเขียวขจีนั้นคือน้ำสายหลักจาก "ลำธารแส้ทอง" (Golden Whip Stream) แหล่งน้ำธรรมชาติที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดคอยหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้คงความสมบูรณ์ไว้


ลำธารแส้ทอง (Golden Whip Stream)
ภาพ: Top China Travel

"ลำธารแส้ทอง" หรือ "จินเปียน" (Jinbian) ตั้งอยู่ทางตะวันออกในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ทองเป็นลำธารน้ำใสไหลวนจากเหนือลงใต้ผ่านช่องเขาและชะง่อนผารูปลักษณ์แปลกตารวมระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยปลายทางนั้นจะไปบรรจบที่แม่น้ำหลีเจียงในมณฑลหูหนาน

บรรยากาศตลอดเลียบลำธารร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้เขียวขจี บางจุดดูเหมือนน้ำตกขนาดย่อมๆ จุดสำคัญของลำธารแส้ทองอยู่ที่ผาหินสูง 350 เมตร โดยผาหินจะมีซิลิคอนผสมอยู่ซึ่งเวลาที่แสงแดดส่องกระทบจะเกิดแสงสะท้อนเป็นสีแดงลักษณะคล้ายกับแส้สีทองจึงเป็นที่มาของชื่อลำธาร

ใครมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจางเจียเจี้ยก็อย่ามัวแต่ขึ้นภูเขาเพลินจนลืมแวะมาชมภูมิทัศน์อันแสนงดงามของลำธารที่ใหญ่ที่สุดของจางเจียเจี้ยแห่งนี้ชนิดที่ว่าลืมเหนื่อยกันเลยทีเดียว โดยสามารถเข้าชมลำธารแส้ทองได้ตั้งแต่เวลา 8.00น. - 17.00น. แล้วจะรู้ว่าจางเจียเจี้ยไม่ได้มีเพียงแค่ภูเขาจริงๆ