สะพานฮ่องกง-จู่ไห่-มาเก๊า (Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge: HZMB) สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกเชื่อมระหว่างแผ่นดินสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง ได้แก่ เขตบริการพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเมืองจู่ไห่ในมณฑลกวางตุ้งของจีน ช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเหลือไม่ถึง 1 ชั่วโมง


สะพานฮ่องกง-จู่ไห่-มาเก๊า (Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge: HZMB)
ภาพ: China Highlights

สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ตัวสะพานมีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร โดยมีทั้งส่วนที่เป็นสะพานเคเบิ้ล จุดที่เป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเล (จุดที่เป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลมีไว้เพื่อให้เรือเดินสมุทรสามารถแล่นเข้าออกอ่าวฮ่องกง) และจุดที่เป็นเกาะเทียม

สำหรับเส้นทางความยาว 55 กิโลเมตรของสะพานถูกออกแบบให้มีความเลี้ยวลดคดเคี้ยวแทนที่จะเป็นเส้นทางตรงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากแรงของคลื่นน้ำทะเลที่จะเกิดกับตอม่อสะพาน โดยความแข็งแรงของสะพานแห่งนี้ยังสามารถรองรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและพายุใต้ฝุ่นได้

การก่อสร้างสะพานเริ่มในเดือนธันวาคม 2009 ในเมืองจูไห่ ต่อมาในปี 2011 จึงเริ่มการก่อสร้างในฝั่งฮ่องกง โดยเดิมทีวางแผนว่าการก่อสร้างจะเสร็จในปี 2016 แต่การก่อสร้างประสบกับปัญหาหลายอย่างและงบประมาณที่บานปลายมหาศาล กระทั่งมีการประกาศว่าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2017

สะพานฮ่องกง-จู่ไห่-มาเก๊าเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีรถโดยสารเอกชนคอยให้บริการรับส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนตัวจะมีค่าบริการในช่วงกลางวัน 58 หยวน และช่วงเวลากลางคืน 63 หยวน โดยคาดการณ์กันว่าจะมีรถยนต์ใช้บริการสะพานมากถึงวันละ 9,200 คันต่อวันกันเลยทีเดียว