วัดกู่กวนอิน (Gu Guanyin Temple: 古观音禅寺) วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณตั้งอยู่บนเขาจงหนานในเมืองซีอาน ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางใต้ราว 30 กิโลเมตร วัดกู่กวนอินสร้างในช่วงต้นราชวงศ์ถัง ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความงดงามมาก


วัดกู่กวนอิน (Gu Guanyin Temple: 古观音禅寺)
ภาพ: China Times

ในอดีตวัดกู่กวนอินมีวิหารและหอพักอยู่หลายสิบแห่ง แต่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมวัดถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนทำให้พระในวัดหนีออกไปจนหมดหมด กระทั่งมีการดำเนินนโยบายเสรีในการนับถือศาสนา โรงเรียนจึงย้ายออกไป วัดกู่กวนอินจึงได้กลับคืนสู่สถานะเดิม

ด้านหลังของวิหารหลักมีต้นแปะก๊วยอายุกว่า 1,400 ปี (เชื่อว่าปลูกสมัยจักรพรรดิถังไท่จง) ในฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอร่ามเรืองรองร่วงหล่นปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณ กลายเป็นภาพที่เห็นแล้วชวนให้ทึ่งราวกับเป็นมหาสมุทรสีเหลือง