สวนป่าสิงโต (Lion Grove Garden: Lion Forest Garden: ซือจื่อหลินหยวน: 狮子林园) สวนโบราณตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซูโจว ถัดจากสวนจัวเจิ้งหยวนออกไปไม่ไกลนัก โดยเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกของเมืองซูโจวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก


สวนป่าสิงโต (Lion Grove Garden: 狮子林园)

สวนป่าสิงโตมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ 1.1 เฮกตาร์ ถือเป็นตัวแทนของสวนจีนสมัยราชวงศ์หยวน สร้างครั้งแรกโดยนักบวชนิกายเซนเมื่อปี 1342 ในถานะสวนของวัด เวลานั้นสวนป่าสิงโตเป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าบัณฑิตและพุทธศาสนิกชน งานเขียนและบทกวีมากมายได้รับแรงบันดาลใจจากสวนแห่งนี้

ภายในสวนป่าสิงโตตกแต่งด้วยน้ำตก บ่อน้ำและเขาหินจำลองจากทะเลสาบไท่หูที่ถูกกัดกร่อนตามกาลเวลาจนมีรูปร่างเว้าแหว่งดูแปลกตาเรียงรายเหมือนอยู่ในเขาวงกต เมื่อจินตนาการรูปทรงของก้อนหินจะเห็นเป็นรูปสัตว์หลากหลายชนิด หินบางก้อนมีลักษณะคล้ายกับสิงโตจึงเป็นที่มาของชื่อสวนสิงโต

ศาลาโบราณเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสวนได้อย่างดี ว่ากันว่าจักรพรรดิเฉียนหลงเคยเสด็จมาที่สวนแห่งนี้ถึง 6 ครั้ง พระองค์โปรดปราณการนั่งชมสวนที่ศาลาแห่งนี้มากถึงกับให้สร้างสวนเลียนแบบสวนป่าสิงโตเอาไว้ในพระราชวังฤดูร้อน