วัดแฮอินซา (Haeinsa Temple: 해인사) วัดพุทธในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคายาซาน เมืองฮับชอน จังหวัดเกียงซังนัม-โด (คยองซังใต้) สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อ "ชังกย็องพันจ็อนแห่งวัดแฮอินซา สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้ของพระไตรปิฎกฉบับเกาหลี" เมื่อปี 1995 จากองค์การยูเนสโก


วัดแฮอินซา (Haeinsa Temple: 해인사)

วัดแฮอินซาเป็นหนึ่งในสามวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 802 สมัยอาณาจักรชิลลาโดยภิกษุนาม "ซูเนียง" (Suneung) และ "อิชอง" (Ijeong) ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน กล่าวกันว่าภิกษุทั้งสองรักษาอาการป่วยแก่มเหสีของพระเจ้าแอจางจนหาย ด้วยความระลึกและศรัทธาพระเจ้าแอจางจึงโปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในรัชศกที่ 3

ชื่อวัด "แฮอิน" มาจาก "Haeinsammae of Hwaeomgyeong" หมายถึง "โลกแห่งการตรัสรู้และจิตที่บริสุทธิ์" โดยใช้เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกไม้อายุกว่า 700 ปี ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติเก็บรักษาเอาไว้ สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลารุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีต