ทะเลสาบเสวียนอู่ (Xuanwu Lake: 玄武湖) ทะเลสาบเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลอย่างดีภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลจีน ประวัติความเป็นมาของทะเลสาบเสวียนอู่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน โดยเชื่อกันว่าในอดีตเคยมีมังกรสีดำซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้


ทะเลสาบเสวียนอู่ (Xuanwu Lake: 玄武湖)
ภาพ: Vision of Travel

ทะเลสาบเสวียนอู่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานจิง กลางทะเลสาบมีเกาะ 5 แห่ง เชื่อมเข้าหากันด้วยสะพานโค้ง ผู้มาเยือนสามารถล่องเรือสัมผัสความงามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิด

ริมทะเลสาบมี "สวนสาธารณะทะเลสาบเสวียนอู่" (Xuanwu Lake Park: 玄武湖公园) อดีตสวนริมทะเลสาบขององค์จักรพรรดิ แต่ปัจจุบันกลายเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดของเมือง ภายในสวนมีทั้งสวนดอกไม้ สวนสัตว์เล็กๆ โรงน้ำชา ร้านอาหาร เจดีย์ ศาลาและวัดจีหมิงซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล...