สุสานดร.ซุนยัตเซ็น (Mausoleum of Sun Yatsen: จงซานหลิง: 中山陵) สุสานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาจื่อจิงซานทางตะวันออกของเมืองหนานจิง ไม่ไกลจากวัดหลิงกู่ สถานที่ฝังร่างของดร.ซุนยัตเซ็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่


สุสานดร.ซุนยัตเซ็น (Mausoleum of Sun Yatsen: จงซานหลิง: 中山陵)
ภาพ: China Discovery

สุสานจงซานหลิงครอบคลุมพื้นที่ราว 80,000 ตารางเมตร เริ่มสร้างเมื่อปี 1926 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1929 โดยสุสานถูกสร้างขึ้นตามเจตจำนงของดร.ซุนยัตเซ็นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตซึ่งท่านปรารถนาจะเฝ้ามองความเป็นไปของบ้านเมืองในภายภาคหน้า

สุสานถูกออกแบบโดยผสานสถาปัตยกรรมรูปแบบสุสานจักรพรรดิเข้ากับความทันสมัย บริเวณด้านหน้าสุสานมีบันไดกว้างเป็นทางขึ้นสู่สุสาน สองข้างทางขนาบด้วยต้นไซเปรสและแปะก๊วย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A และเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20