วัดคงโกบุจิ (Kongobuji Temple: 金剛峯寺) วัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภูเขาโคยะซัง จังหวัดวาคายามะ วัดคงโดบุจิ (คอนโกบูจิ) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1593 ตามบัญชา "โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ" เพื่ออุทิศแด่มารดาผู้ล่วงลับ โดยวัดมีชื่อเดิมว่า "วัดเซย์งันจิ"


วัดคงโกบุจิ (Kongobuji Temple: 金剛峯寺)
ภาพ: Uncover Travel

ภายหลังวัดเซย์งันจิถูกรวมเข้ากับ "วัดโกซันจิ" ซึ่งอยู่ติดกันจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "วัดคงโกบุจิ" และกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายชินง่อนของเขาโคยะซัง วัดคงโดบุจิเป็นมากกว่าสถานที่สักการะทางจิตวิญญาณโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ

วัดคงโกบุจิผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง ด้านหลังของวัดมีสวนหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นชื่อว่า "บันริวเทย์" (Banryutei Rock Garden) สร้างเมื่อปี 1984 โดยใช้หินแกรนิต 140 ก้อน วางเรียงเป็นรูปมังกรสองตัวกำลังแหวกว่ายบนทะเลเมฆทำหน้าที่ปกป้องวัด