วัดชิเท็นโนจิ (Shitennoji Temple: 四天王寺) วัดสี่ราชาสวรรค์ในย่านเทนโนจิเมืองโอซาก้า ล้อมด้วยตลาดสินค้ามือสองและตึกสูง วัดชิเทนโนจิเป็นวัดพุทธที่มีความเก่าแก่มาก บ้างว่าเป็นวัดแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น


วัดชิเท็นโนจิ (Shitennoji Temple: 四天王寺)
ภาพ: Kintetsu Railway

วัดชิเทนโนจิสร้างเมื่อปี 593 ตามบัญชา "เจ้าชายโทโชกุ" (Prince Shotoku) ผู้ศรัทธาพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและผลักดันให้พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

ด้านในวิหารหลักของวัดประดิษฐานโพธิสัตว์กวนอิม หอสมบัติจัดแสดงเอกสารและวัตถุมงคลซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ บริเวณลานวัดมีเจดีย์ห้าชั้นที่สามารถเข้าไปด้านในได้

วัดชิเทนโนจิเคยได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ แต่มีการบูรณะขึ้นใหม่ที่ครั้งโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมของสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 6 เอาไว้