สวนคิโยสุมิ (Kiyosumi Garden: 清澄庭園) สวนสไตล์ญี่ปุ่นในเขตฟุคากาวะ กรุงโตเกียว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 81,000 ตารางเมตร ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่แห่งทัศนียภาพอันงดงามของมหานครโตเกียว


สวนคิโยสุมิ (Kiyosumi Garden: 清澄庭園)
ภาพ: Go Tokyo

บริเวณสวนคิโยสุมิเดิมเป็นที่อยู่ของเจ้าสัวที่มีชื่อเสียงในยุคเอโดะ ต่อมาขุนนางศักดินาได้เข้ามาครอบครองกรรมสิทธิ์แล้วปรับปรุงให้กลายเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่น

ในยุคเมจิ "อิวาซากิ ยาตาโร่" นักการเงินและนักปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งออกผู้ก่อตั้งบริษัทมิตซูบิตชิได้ซื้อสวนแห่งนี้เพื่อสร้างความบันเทิงให้แขกคนสำคัญ พร้อมกับบริจาคให้เมืองโตเกียวแล้วเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี 1932

ภายในสวนคิโยสุมิมีหินขนาดใหญ่กว่า 50 ก้อน เรียงรายกลายเป็นภูมิทัศน์ บางส่วนเป็นหินมีชื่อเสียงซึ่งได้นำเข้ามาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

เนินเขาและน้ำตกแห้งถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ เรียงรายเป็นเส้นทางนำไปสู่สระน้ำมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายอย่างอิสระ ร้านน้ำชาแบบโบราณและอนุสรณ์จักรพรรรดิไทโช...