ทิวเขาอู่ตัง (Wudang Mountains: 武当山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1994 ในชื่อ "กลุ่มอาคารโบราณบนทิวเขาอู่ตัง" (Ancient Building Complex in the Wudang Mountains) จากองค์การยูเนสโก


ทิวเขาอู่ตัง (Wudang Mountains: 武当山)
ภาพ: China Discovery

เขาอู่ตังรู้จักกันในอีกชื่อว่า "เขาบู๊ตึ๊ง" ครอบคลุมพื้นที่ราว 321 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงในการเป็นสถานที่บำเพ็ญตนและฝึกฝนไท่เก๊ก โดยในอดีตจางซันเฟิงก่อตั้งสำนักบู๊ตึ๊งและคิดค้นท่ารำไท่เก๊กขึ้นที่เขาแห่งนี้

บนเขาอู่ตังเป็นที่ตั้งของพระราชวัง วัดและอารามลัทธิเต๋าหลายแห่งที่สร้างขึ้นในหลายราชวงศ์ มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ "วิหารทอง" อารามศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเขา ภายในประดิษฐาน "เทพเจ้าเสวียนอู่" (ปรมาจารย์เจินอู่) ผู้บำเพ็ญตนบนเขาจนสำเร็จมรรคผล

ทิวเขาอู่ตังมีทัศนียภาพที่สวยงามเกือบทั้งปี ในฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะเบ่งบานส่งกลิ่นหอม ในฤดูใบไม้ร่วงทั่วทั้งเขาจะย้อมไปด้วยสีเหลืองส้มของใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนในฤดูหนาวทั่วเขาจะปลุกคลุมไปด้วยหิมะขาวราวกับอยู่บนแดนเซียน ถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ...