หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ (Yaoli Ancient Village: 瑶里古村) หมู่บ้านโบราณท่ามกลางทิวทัศน์และบรรยากาศเงียบสงบในเขตฝูเหลียง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ (Yaoli Ancient Village: 瑶里古村)
ภาพ: Mapio

"หมู่บ้านเหยาหลี่" หรือ "เมืองโบราณเหยาหลี่" (Yaoli Ancient Town: 瑶里镇) อยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นประมาณ 50 กิโลเมตร มีแม่น้ำไหลผ่าน คาดว่าหมู่บ้านก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตก

หมู่บ้านเหยาหลี่เป็นจุดชมวิวระดับมณฑล ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานระหว่างหุบเขา ผืนป่าและสายน้ำเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี

ในอดีตหมู่บ้านเหยาหลี่เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการทำเครื่องลายครามที่มีชื่อเสียงของจีน ภายในหมู่บ้านมีเตาเผาแบบโบราณกว่าร้อยแห่งหลงเหลือเอาไว้ยืนยันถึงความรุ่งเรืองของการเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องลายคราม