สะพานบันได (Bandai Bridge: 萬代橋) สะพานสัญลักษณ์แห่งความยืดหยุ่นในเมืองนีงาตะ ลักษณะเป็นสะพานโค้งหกส่วนทอดข้าม "แม่น้ำชินาโนะ" สายน้ำคั่นกลางที่แบ่งเมืองนีงาตะออกเป็นพื้นที่ทันสมัยและเขตเมืองเก่า


สะพานบันได (Bandai Bridge: 萬代橋)
ภาพ: 新潟市移住・定住情報サイト「HAPPYターン」

สะพานบันไดเป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมืองนีงาตะ ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติในเดือนกรกฎาคม ปี 2004

สะพานบันไดมีความยาว 306.9 เมตร กว้าง 22 เมตร สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1886 ด้วยโครงสร้างไม้ แต่สะพานถูกเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายในปี 1908

การก่อสร้างสะพานครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี 1909 ส่วนการก่อสร้างสะพานครั้งสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ในปี 1929 ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงมาก สามารถรอดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1964 ได้