หอกลอง (Drum Tower: 鼓楼) หอกลองตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสทางตอนเหนือของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1272 สมัยกุบไลข่านเพื่อใช้เป็นเครื่องดนตรี ภายหลังจึงใช้ตีบอกเวลาและผลัดเปลี่ยนเวรยามคู่กับหอระฆัง


หอกลอง (Drum Tower: 鼓楼)
ภาพ: Adventure Patches

หอกลองที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี 1420 สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ โดยใช้ทำหน้าที่บอกเวลาจนถึงปี 1924 เมื่อมีการรัฐประหารขับไล่ผู่อี๋ออกจากพระราชวังต้องห้ามและนำนาฬิกาจากตะวันตกมาใช้บอกเวลาแทน

โครงสร้างของหอกลองเป็นอาคารไม้สองชั้นสูง 47 เมตร ชั้นบนเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ มีการโชว์ตีกลอง โดยมีกลอง 24 ใบ หนึ่งใบที่เป็นของดั้งเดิม ส่วนที่เหลือสร้างขึ้นมาทดแทนของเดิม