สะพานแขวนยูเมะ โนะ สึริบาชิ (Yume no Tsuribashi Suspension Bridge) สะพานแขวนเหนือหุบเขาสะมาตะเคียวในเขตคาวาเนะฮง จังหวัดชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบสะพานแขวนที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี 2012


สะพานแขวนยูเมะ โนะ สึริบาชิ (Yume no Tsuribashi Suspension Bridge)
ภาพ: The Gate

สะพานแขวนยูเมะโนะสึริบาชิเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินป่าของช่องเขาสุมาตะ โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติและทะเลสาบสีฟ้าด้านล่าง สะพานมีความยาว 90 เมตร สูง 8 เมตร สามารถเดินเรียงหนึ่งพร้อมกันได้เพียงครั้งละ 10 คน (ในฤดูท่องเที่ยวคิวจะยาวมาก)

ชื่อ "ยูเมะ" หมายถึง "ความฝัน" ว่ากันว่าเคยมีคนมาขอพรบนสะพานแห่งนี้แล้วสมปรารถนาจึงได้ชื่อว่า "สะพานแขวนแห่งความฝัน" (Dream Suspension Bridge)

สำหรับสีฟ้าหรือเขียวมรกตของทะเลสาบเกิดจาก "ปรากฏการณ์ทินดอลล์" (Tyndall Effect) ปรากฎการณ์การกระเจิงแสงในสารคอลลอยด์ หรือสารแขวนลอยที่มีอนุภาคเล็กมาก โดยความเข้มข้นของสีฟ้าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและแสงแดดด้วย