เกาะชองซานโด (Cheongsando Island: 청산도) เกาะขนาดเล็กนอกชายฝั่งในเขตวันโด จังหวัดซอลลาใต้ สาธารณรัฐเกาหลี ในอดีตเกาะชองซานโดถูกเรียกว่า "ซอนซาน" หรือ "ซอนวอล" เนื่องจากนักพรตในลัทธิเต๋าเคยอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้เพราะมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม


เกาะชองซานโด (Cheongsando Island: 청산도)
ภาพ: 매일경제

เกาะชองซานโดได้ชื่อว่า "เกาะภูเขาสีเขียว" เนื่องจากมีสีเขียวตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกคาโนล่าจะบานสะพรั่งไปทั่วทั้งเกาะช่วยเพิ่มสีเหลืองตัดกับสีครามของท้องทะเลและสีฟ้าใสจากท้องฟ้า กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจจนต้องบันทึกเอาไว้

บนเกาะมีระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม สภาพภูมิประเทศที่เป็นหินสูงชันและดินทรายไม่อุ้มน้ำทำให้เกาะขาดแคลนน้ำสำหรับปลูกข้าวจึงได้มีการปรับโครงสร้างแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้ปลูกข้าวได้มากขึ้นจนถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางการเกษตรที่สำคัญหมายเลข 1 เมื่อปี 2013