สวนจิ่งซาน (Jingshan Park: 景山公园) อุทยานจักรพรรดิทางตอนเหนือของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง สวนจิ่งซานมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ 230,000 ตารางเมตร ได้รับการบูรณะเมื่อปี 1949 โดยเป็นสวนหลวงติดกับบริเวณกว้างขวางของพระราชวังต้องห้าม


สวนจิ่งซาน (Jingshan Park: 景山公园)
ภาพ: CGTN

สวนสาธารณะจิ่งซานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เนินเขาห้าลูกที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งห้าตามตำราฮวงจุ้ย (ดิน น้ำ ลม ไฟและทอง) บนยอดเขากลางเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่ง เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นพระราชวังต้องห้ามได้อย่างชัดเจน

สวนจิ่งซานได้รับการยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีน ในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง สวนจิ่งซานเป็นสถานที่สร้างความสำราญของบรรดาราชวงศ์ในการล่าสัตว์และบูชาแผ่นจารึกขงจื๊อ พระราชวังและศาลาถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่บรรพบุรุษ