ศาลเจ้าแม่เทียนโฮ่วหนานซา (Nansha Tian Hou Palace: 南沙天后宫) ศาลเจ้าตั้งอยู่บนเนินเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาต้าเจี่ยวในเขตหนานซา เมืองกวางโจว สร้างถวายแด่เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่มาจู่) โดยหันหน้าไปทางมหาสมุทรหลิงติงบริเวณปากแม่น้ำเพิร์ล


ศาลเจ้าแม่เทียนโฮ่วหนานซา (Nansha Tian Hou Palace: 南沙天后宫)
ภาพ: 看点- 新浪

ศาลเจ้าแม่เทียนโฮ่วแห่งหนานซาสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยราชวงศ์หมิงและมีการบูรณะครั้งใหญ่สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ส่วนศาลเจ้าในปัจจันสร้างขึ้นใหม่ในปี 1994 โดยได้ชื่อว่า "พระราชวังเทียนโฮ่วแห่งแรกใต้สวรรค์" มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 248 เอเคอร์

สถาปัตยกรรมในศาลเจ้าเป็นการผสมผสานระหว่างพระราชวังต้องห้ามกรุงปักกิ่งและสุสานดร.ซุนยัดเซ็นเมืองหนานจิง บริเวณจัตุรัสมีรูปปั้นเจ้าแม่เทียนโฮ่วองค์ใหญ่สร้างจากหินแกรนิตความสูง 15 เมตร สัญลักษณ์ปกป้องความสงบสุขของชาวเมืองและนักเดินเรือให้ปลอดภัย