แม่น้ำทาดามิ (Tadami River: 只見川) แม่น้ำสายโรแมนติกในเมืองมิชิมะ จังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น แม่น้ำทาดามิเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำอากาโนะ ครอบคลุมพื้นที่ราว 84,000 ตารางกิโลเมตร ล้อบรอบด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล


แม่น้ำทาดามิ (Tadami River: 只見川)
ภาพ: pucchii_k

ช่วงหนึ่งของแม่น้ำมีสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิ ลักษณะเป็นสะพานรถไฟโค้งความสูง 174 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำทาดามิ เมื่อมองจากจุดชมวิวซึ่งอยู่ไม่ไกลจะเห็นทัศนียภาพที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นทางรถไฟสายโรแมนติกจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนและบันทึกภาพเก็บเอาไว้