สะพานเซียนเหริน (Xianren Bridge: 仙人桥) สะพานหินปูนตั้งอยู่ริมแม่น้ำปู้หลิ่ว ทางตอนเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 2009 เนื่องจากอยู่ในจุดที่ห่างไกล


สะพานเซียนเหริน (Xianren Bridge: 仙人桥)
ภาพ: Archhunter

สะพานเซียนเหรินเป็นซุ้มประตูธรรมชาติที่ยาวที่สุดในโลก สะพานมีความยาว 120 เมตร ชื่อสะพานหมายถึง "สะพานนางฟ้า" (Fairy Bridge) สามารถเข้าถึงได้ด้วยการล่องแก่งโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง