อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ (Acropolis of Athens: Ακρόπολη Αθηνών) อนุสรณ์สถานอันเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณและอารยธรรมแบบคลาสสิกตั้งอยู่บนโขดหินเหนือนครเอเธนส์ ประเทศกรีซ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1987 จากองค์การยูเนสโก


อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ (Acropolis of Athens: Ακρόπολη Αθηνών)
ภาพ: Christos Kapoulas

อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์เป็นสถาปัตยกรรมโลกโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีซ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช เพื่อประกาศชัยชนะของเอเธนส์ที่มีเหนือชาวเปอร์เซียและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโดดเด่นท่ามกลางนครรัฐอื่นๆในโลกยุคโบราณ

ในช่วงศิลปะเฟื่องฟู ประติมากรในยุคได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โดยเปลี่ยนเนินหินขนาดใหญ่ให้กลายเป็นอนุสาวรีย์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ล่วงเลยเวลาเกือบ 25 ศตวรรษ ผ่านพ้นสงครามและภัยธรรมชาติ แต่อะโครโปลิสยังคงโดดเด่นแม้จะเหลือเพียงกลุ่มซากอาคาร