ทะเลสาบบาซัม (Basum Lake: Pagsum Co) ทะเลสาบเงียบสงบในหุบเขาลึกของที่ราบสูงเขตเมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ทะเลสาบบาซัมตั้งอยู่ที่ความสูง 3,480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยเป็นจุดชมวิวทางธรรมชาติระดับ 5A แห่งแรกและแห่งเดียวของทิเบต


ทะเลสาบบาซัม (Basum Lake: Pagsum Co)
ภาพ: Tibet Vista

ทะเลสาบบาซัมมีรูปร่างคล้ายจันทร์เสี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร มีความยาว 18 กิโลเมตร กว้างเฉลี่ย 1.5 กิโลเมตร จุดลึกที่สุดอยู่ที่ 120 เมตร แต่ละปีจะมีผู้แสวงบุญหลายพันคนเดินทางมาสักการะทะเลสาบในฐานะทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์

ชื่อ "ทะเลสาบบาซัม" ในภาษาทิเบตมีความหมายว่า "สายน้ำสีเขียว" เปรียบเสมือนมรกตที่ฝังตัวอยู่ในหุบเขาลึก รอบทะเลสาบโอบล้อมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของหุบเขา ผืนป่าและทุ่งหญ้า ในทะเลสาบมีเกาะขนาดเล็กที่ด้านบนเป็นที่ตั้งของอารามสร้างในศตวรรษที่ 17