กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนอวี้ (Mutianyu Great Wall: 慕田峪长城) ส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนทอดตัวยาวตามเขาสูงใหญ่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนอวี้ (Mutianyu Great Wall: 慕田峪长城)
ภาพ: Beijing Mutianyu Great Wall

ด่านมู่เถียนอวี้ได้ชื่อว่า "กำแพงเมืองจีนที่สมบูรณ์ที่สุด" โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกฤดูกาล โดยด่านมู่เถียนอวี้ผ่านการบูรณะจนมีสภาพใกล้เคียงกับแนวกำแพงดั้งเดิม

สันนิษฐานว่าด่านมู่เถียนอวี้สร้างขึ้นครั้งแรกสมัยราชวงศ์ฉีเหนือ กระทั่งมีการสร้างแนวกำแพงทับแนวเดิมในสมัยราชวงศ์หมิงและได้รับการดูแลอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน