ปาเลงเก (Palenque) ซากโบราณสถานนครรัฐมายาในรัฐเชียปัส ประเทศเม็กซิโก ครอบคลุมพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1987 จากองค์การยูเนสโก


ปาเลงเก (Palenque)
ภาพ: CGTN

ซากปรักหักพังโบราณสถานปาเลงเกตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำอูซูมาซินตา เคยรุ่งเรืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5-8 ในอดีตรู้จักในชื่อว่า "ลากัมฮะ" (Lakamha) หมายถึง "สถานที่แห่งน้ำอันยิ่งใหญ่" (อาจเป็นเพราะแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน)

ปาเลงเกกลายเป็นนครที่ถูกลืม กระทั่งมีการค้นพบในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 สร้างความตกตะลึงด้วยผลงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมคุณภาพสูง ตลอดจนจารึกอักษรที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี