อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu: 牛久大仏) พระพุทธรูปไดบุทสึสัมฤทธิ์ปางยืนตั้งตระหง่านอยู่ในสวนสาธารณะเมืองอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น


อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu: 牛久大仏)
ภาพ: えんと〜り

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึสร้างเมื่อปี 1992-1993 ปิดด้วยสัมฤทธิ์มากกว่า 6,000 แผ่น ความสูง 120 เมตร (รวมฐาน) น้ำหนัก 4,000 ตัน สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก

ภายในองค์พระมีทั้งหมด 5 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการทางพุทธศาสนานิกายสุขาวดี ประวัติการสร้างองค์พระอุชิคุไดบุทสึและจุดชมภูมิทัศน์เมืองรอบองค์พระ