ทะเลสาบเกลืออวิ้นเฉิง (Yuncheng Salt Lake: 运城盐湖) ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ในเมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทะเลสาบเกลืออวิ้นเฉิง (Yuncheng Salt Lake: 运城盐湖)
ภาพ: CGTN

ทะเลสาบเกลืออวิ้นเฉิงตั้งอยู่ที่ความสูง 324.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 120 ตารางกิโลเมตร สันนิษฐานว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 65 ล้านปีก่อน

ในอดีตทะเลสาบเกลืออวิ้นเฉิงใช้เป็นแหล่งทำเหมืองเกลือมากว่า 4,600 ปี เมื่อถึงช่วงน้ำเปลี่ยนสีทะเลสาบจะดูเหมือนจานสีขนาดยักษ์

น้ำในทะเลสาบมีปริมาณความเข้มข้นของเกลือสูงมากจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เหมือนทะเลเดดซีจึงถูกขนานนามว่า "เดดซีแดนมังกร" (Dead Sea of China)

ทะเลสาบเกลืออวิ้นเฉิงเป็นหนึ่งในสามทะเลสาบเกลือโซเดียมซัลเฟตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โคลนในทะเลสาบอุดมไปด้วยแร่ธาตุเข้มข้นที่มีสรรพคุณในการดูแลผิว