โคลอสเซียม (Colosseum: Colosseo) สถาปัตยกรรมกลางแจ้งใจกลางกรุงโรม ประเทศอิลาลี สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามกีฬาและลานประลองฝีมือของอัศวินอันแสดงถึงเกียรติยศของอาณาจักรโรมัน ได้รับการยกให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง


โคลอสเซียม (Colosseum: Colosseo)
ภาพ: Visit Colosseum Rome

โคลอสเซียมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาณาจักรโรมัน เริ่มสร้างขึ้นในสมัย "จักรพรรดิเวสปาเซียน" (Vespasian) และเสร็จสมบูรณ์ในสมัย "จักรพรรดิติตัส" (Titus) รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 10 ปี


โคลอสเซียม (Colosseum: Colosseo)
ภาพ: Georgy Kuryatov

โคลอสเซียมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งรูปวงรีซึ่งกลายเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในยุคต่อๆมา สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมโรมันโดยใช้อิฐและทรายเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง อัฒจันทร์รอบสนามด้านบนสามารถจุผู้คนได้ถึง 50,000 คน นับว่าใหญ่มากในยุคนั้น

ใต้อัฒจันทร์เป็นที่ขังสิงโตกับนักโทษประหารในช่วงก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะออกมาสู้กันท่ามกลางผู้คนมากมายที่เฝ้ามองจากบนอัฒจันทร์

เมื่อการประลองจบลง หากนักโทษสามารถเอาชนะสิงโตที่กำลังหิวได้ด้วยมือเปล่าก็จะได้รับการเว้นโทษ นอกจากนี้โคลอสเซียมยังถูกใช้เป็นลานประลองดาบของนักรบด้วยกันเองซึ่งหากปลิดชีพคู่ต่อสู้สำเร็จก็จะได้รับเกียรติอย่างสูง (แต่บางคนเรียกว่าการต่อสู้ที่ป่าเถื่อนทารุณ)

สนามกีฬาโคลอสเซียมมีสภาพทรุดโทรมลงไปไม่น้อยโดยเฉพาะโครงสร้างที่เกิดการเอียงจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรและรถไฟใต้ดินซึ่งมีแนวโน้มที่จะเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางการกรุงโรมจึงต้องแก้ไขโดยการเสริมความแข็งแกร่งของฐาน (เหมือนกับหอเอนเมืองปิซาที่กำลังรอวันล้มลง)