วัดสือเป่าไจ้ (Shibaozhai Temple: 石宝寨) สถาปัตยกรรมโบราณตั้งอยู่บนหน้าผาทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงในนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงโดยเป็นวัดพุทธที่มีลักษณะผสมของลัทธิเต๋าเข้าไป ปัจจุบันตัววัดตั้งอยู่ในวงล้อมของเขื่อนขนาดเล็กโดยมีทางเข้าวัดเชื่อมมาจากอีกด้าน


วัดสือเป่าไจ้ (Shibaozhai Temple: 石宝寨) นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Xinhua

วัดสือเป่าไจ้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของจีน หน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร มีเจดีย์โบราณสีแดง 12 ชั้น (แบ่งเป็น 9 และ 3) ด้านหนึ่งของเจดีย์ถูกยึดติดกับหน้าผาได้อย่างแนบสนิท ภายในมีบันไดซิกแซกให้เดินขึ้นไปด้านบนได้ซึ่งจากด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆวัดได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ทั้งวิวธรรมชาติและส่วนที่เป็นอาคารบ้านเรือน

เดิมทีวัดสือเป่าไจ้ตั้งอยู่ติดกับหน้าผาโล่งๆซึ่งสามารถล่องเรือเข้าไปใกล้ๆได้ แต่ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนซานเสียทำให้ระดับน้ำบริเวณรอบๆสูงขึ้นและอาจจะไปทำลายโครงสร้างทั้งหมดของวัด ทางการจีนจึงได้สร้างเขื่อนเล็กๆล้อมรอบวัดเอาไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วัดได้รับความเสียหาย

แม้ว่าโครงสร้างของวัดสือเป่าไจ้เกือบทั้งหมดจะเป็นไม้ที่เจาะเข้าไปจนติดหน้าผา แต่สามารถผ่านช่วงเวลานับร้อยๆปีมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ การก่อสร้างทำโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ด้วยการใช้เทคนิคในการขัดและสลักไม้เข้าด้วยกันจนกลายเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามาจนถึงปัจจุบัน